Scheiden

Slider

Nu de beslissing is genomen uit elkaar te gaan, komt er veel op jullie af. Tussen alle emoties door moeten veel zaken worden geregeld. Wanneer je voor Gregoire Mediation kiest, zal ik je hierin ontlasten. Welke stappen moeten worden genomen leg ik duidelijk uit. Ik maak dan inzichtelijk op welk gebied jullie beslissingen moeten nemen.

Dienstverlening van A – Z

De dienstverlening van Gregoire Mediation is compleet, jullie hebben geen omkijken naar de formele kanten van de scheiding. Op grond van jullie wensen leg ik het echtscheidingsconvenant vast en dien deze in bij de rechtbank. Na inschrijving van jullie scheiding verzorg ik de administratieve afhandeling van de afspraken die in het convenant zijn gemaakt, zoals over jullie pensioen. In de weg naar het convenant komen we alles tegen waarover afspraken moet worden gemaakt. Hoe sneller je weet waar je aan toe bent, hoe eerder je rust krijgt om verstandige keuzes voor de toekomst te maken.

Welke expertise mag je van mij verwachten?

Financieel en fiscaal
Juridisch advies

Mocht de communicatie met je aanstaande ex-partner stroef verlopen, dan ben ik hierin de smeerolie.
Als ervaren mediator  weet ik in negen van de tien gevallen het gesprek weer op gang te krijgen. Daarom spreek ik graag van een ‘overlegscheiding’: in samenspraak worden afspraken gemaakt waarin beide partijen zichzelf herkennen. De kans dat je op deze manier na de scheiding spoedig weer voort kan bouwen aan je eigen leven, is daarom groot. Je blijft niet hangen in nare dingen uit het verleden.

Financieel en fiscaal

Op financieel en fiscaal gebied heeft elke scheiding gevolgen voor beide partners. Als financieel echtscheidingsadviseur breng ik bijvoorbeeld jullie complete vermogenspositie in beeld, zodat duidelijk wordt wat de een ontvangt en wat de ander moet betalen. Mijn inschrijving bij de Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat ik tegen gereduceerd tarief hulp kan bieden aan cliënten die daarvoor in aanmerking komen.

Huisvesting

Uiteraard roept een scheiding veel vragen op rond de huisvesting. Wil je zonder je toekomstige ex-partner in jullie huidige woning blijven wonen? Ik reken voor je door of dit financieel haalbaar is, inclusief de maandelijkse woonlasten. Leidt dit tot een positieve conclusie, dan help ik jou en je partner in het besluit tegen welke prijs de woning op jouw naam kan komen te staan. En stel dat de ander een huis wil kopen, dan laat ik op grond van de nieuwe situatie zien in welke prijsklasse dit mogelijk is.

Belastingaangifte

Als belastingconsulent kan ik ook de aangifte voor jullie regelen in het jaar van de scheiding. Dat is in sommige gevallen lastig, zeker als bijvoorbeeld de woning wordt toebedeeld aan één van jullie twee en de ander een nieuwe woning koopt. Om fiscaal gezien het juiste te doen, moeten de afspraken uit het echtscheidingsconvenant zorgvuldig in de aangifte worden opgenomen. Door die zaken in één hand te houden bij Gregoire Mediation, kan je ervan uitgaan dat alles goed wordt geregeld.

Juridisch advies

Om tot een echtscheidingsconvenant te komen moeten vele stappen worden doorlopen, waarbij ik jullie gids ben. Zo wordt een eventueel testament opnieuw bekeken, of komen andere juridische zaken aan bod die vaak complex zijn. Voor een soepel verloop bij de rechtbank is het noodzakelijk niets over het hoofd te zien. En om te voorkomen dat je in een later stadium alsnog bij je ex-partner aan tafel te moet omdat bepaalde zaken onduidelijk zijn afgesproken, is het raadzaam een echtscheidingsadviseur in de hand te nemen.

Kinderen

Hebben jullie kinderen, dan kan ik vertellen of je bijvoorbeeld recht hebt op een kindgebonden budget of een alleenstaande ouder-kop – een toeslag voor alleenstaande ouders die zijn gescheiden. Met een uniek rekenmodel maak ik deze complexe materie inzichtelijk, zodat je weet waar je aan toe bent, nu en  straks.

Doorgaan met je eigen zaak

Als je gaat scheiden en je hebt een eigen zaak, dan is het voor beide partijen belangrijk dat deze gezond blijft. Een goed draaiend bedrijf betekent bijvoorbeeld dat alimentatie kan worden betaald en de kinderen financieel gezien goed verzorgd worden. Welk effect jullie scheiding op de onderneming heeft, hangt in grote mate af van hoe jullie destijds zijn getrouwd: in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Ik zoek het allemaal uit en vertel hoe wat is vastgelegd door jullie moet worden nageleefd.