Tarieven

Waarom kiezen voor mediation?

Kosten scheiding

Wat zijn de kosten van een scheiding?

Indien jullie samenwonend zijn met of zonder een samenlevingsovereenkomst dan hebben jullie naast de kosten van de mediation geen extra kosten. Zijn jullie gehuwd of geregistreerd partner dan dient er bij de rechtbank een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Met de volgende kosten dienen jullie dan rekening te houden. De kosten worden trouwens verdeeld tussen jullie beiden. Zodat ieder zijn eigen kosten betaalt. Tenzij jullie daar anders over besluiten.

Kosten rechtbank bij scheiden:

De kosten bij scheiden zijn het zogenaamde griffierecht. Is er recht op toevoeging (subsidie) dan bedraagt het griffierecht € 43,- per persoon. Is er geen recht op een toevoeging dan is het griffierecht € 157,- per persoon. Dit zijn de tarieven voor 2022. Het kan dus zijn dat jullie beiden onder de toevoeging vallen en dus beiden € 43,- betalen of dat een van jullie onder de toevoeging valt  en dus de een het hoge tarief betaalt en de ander het lage tarief. Voor uitleg over de toevoeging zie het kopje Heeft u recht op financiële tegemoetkoming. Het griffierecht is vrijgesteld van BTW.

Kosten advocaat:

Voor het indienen van het verzoekschrift heb ik een samenwerking met een vaste advocaat. De kosten voor de advocaat bedragen € 350,- per persoon. Indien er sprake is van een toevoeging hoeven de kosten voor de advocaat niet door jullie zelf betaald te worden. Het genoemde tarief is inclusief BTW.

Kosten mediator

Wat zijn de kosten voor mediation met subsidie?

Dit is afhankelijk van het hebben van het recht op een toevoeging (subsidie) of dat jullie een particuliere rechtsbijstandsverzekering hebben. Bij een toevoeging betaalt de overheid het grootste deel van de kosten. Zelf betalen jullie een eenmalige eigen bijdrage van € 56,- of € 112,- per persoon. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen wat u had over het peiljaar. Indien u in 2022 gaat scheiden dan is het peiljaar 2020.

Wat is het tarief zonder subsidie of dekking op een rechtsbijstandsverzekering?

Indien er geen vergoeding is op een rechtsbijstandsverzekering dan betaalt u het zogenaamde commerciële tarief. Dit kan een prijsafspraak/pakketprijs zijn. Hierbij is het tarief tussen de € 2.500,- en € 3.500,-. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Een en ander is afhankelijk van de complexiteit van uw scheiding. Denk hierbij aan het hebben van een eigen onderneming, ingewikkelde erfeniskwesties, wel of geen huwelijkse voorwaarden, is er een eigen woning of is er een huurwoning en het wel of niet hebben van minderjarige kinderen. Bij minderjarige kinderen dient een ouderschapsplan te worden gemaakt. Mijn uurtarief bedraagt overigens € 200,- inclusief BTW. En het is ook mogelijk om op basis van een uurtarief te werken.

Zijn de kosten van mediation aftrekbaar?

Indien u afspraken maakt over partneralimentatie dan is een deel van de kosten voor mediation aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij kunnen jullie denken aan een aftrekbaar bedrag van 30% van de mediation-kosten die de alimentatiegerechtigde betaalt.

Financieel

Heeft u recht op financiële tegemoetkoming?

Indien u een wat kleinere portemonnee hebt dan kan er recht zijn op een aanzienlijke financiële tegemoetkoming (subsidie) van de Raad voor Rechtsbijstand. Het peiljaar is 2020. En in dit jaar mag uw individuele inkomen niet hoger zijn dan € 28.600,- Indien u kinderen hebt dan mag dit inkomen zelfs € 40.400,- bedragen. Tevens mag het vermogen in box 3 niet hoger zijn dan € 31.340,-. Voldoet een van jullie of jullie beiden hieraan dat hoeft alleen een eigen bijdrage te worden betaald van € 56,- of € 112,-.

Let wel er is ook nog een eindbeoordeling door de Raad voor de Rechtsbijstand. Indien er na scheiding, door verkoop van het huis, wel meer vermogen is dan € 15.670,- dan trekt de Raad de toevoeging weer in en betaalt u achteraf wel het commerciële tarief.

Wat wordt door de meeste verzekeraars gedekt?

De meeste toonaangevende verzekeraars dekken de kosten voor mediation. En er is altijd een vrije keuze voor welke mediator jullie kiezen. De vergoedingen bedragen tussen de € 2.000,- en € 3.000,. Samen met jullie bekijk ik of er een dekking is voor mediation op jullie rechtsbijstandsverzekering.

Wat kost een scheiding als wij eenzijdig via een advocaat gaan scheiden?

Soms zijn emoties dermate hoog dat een scheiding uitmondt in een vechtscheiding. Dit is geen win-win maar alleen verlies. Voor jullie zelf maar ook voor de kinderen die twee ouders zien die elkaar het leven zuur maken. De kosten voor een advocaat zijn aanzienlijk hoger. Immers jullie hebben allebei een advocaat die betaald moet worden. De kosten voor een dergelijk traject bedragen algauw € 8.000,-. En als het echt misgaat nog veel meer.