Alimentatie alert!

~ november 2019

Als echtscheidingsadviseur zie ik het als mijn taak om mensen die gaan scheiden met het beste advies terzijde te staan. Vandaar mijn waarschuwing dat per 1 januari 2020 de regels rondom partneralimentatie gaan veranderen. Partneralimentatie is de plicht van de ene partner om na scheiding te voorzien in het levensonderhoud van de andere partner. In Nederland is deze plicht sinds 1830 wettelijk geregeld en stamt uit de tijd dat vrouwen nog niet mochten werken en dus financieel afhankelijk waren van hun (ex-)man.

Van twaalf naar vijf jaar
Tot 1994 betaalde de meest draagkrachtige partner na een scheiding het hele verdere leven alimentatie aan de ander. Vanaf dat jaar veranderde dit en gold een maximale termijn van twaalf jaar. En vanaf 1 januari 2020 hoeft nog maar maximaal vijf jaar partneralimentatie te worden betaald. Verplichtingen rond alimentatie die eerder zijn gemaakt, vallen nog onder de voorgaande wetgeving. Wanneer je na 1 januari 2020 gaat scheiden of bij verzoekschriften die na die datum worden ingediend, heb je te maken met de nieuwe regeling.

Hoofdregel van de nieuwe wet is:

Ben je gedurende een x aantal jaren getrouwd geweest, dan moet de helft van dat aantal jaren alimentatie worden betaald, met een maximum van vijf jaar.

Uitzonderingsgevallen
Op bovengenoemde hoofdregel gelden de volgende uitzonderingen:

 1. Kinderen jonger dan 12 jaar
  Totdat het jongste kind 12 jaar oud is, behoudt degene die alimentatie ontvangt en voor de kinderen zorgt het recht op partneralimentatie.
 2. Langer dan vijftien jaar gehuwd geweest
  Heeft het huwelijk langer stand gehouden dan vijftien jaar en zit degene die alimentatie ontvangt tien jaar onder de AOW-leeftijd, dan kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.
 3. 50-plussers
  Is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder en zijn de partners langer dan vijftien jaar getrouwd geweest, dan wordt maximaal tien jaar lang de partneralimentatie betaald. Deze regeling vervalt in 2027.
 4. Schrijnende gevallen
  In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt gebruik gemaakt van een hardheidsclausule zodat de minst draagkrachtige partner niet zonder financiële ondersteuning komt te staan.

Duizelt het je?
Ik kan me voorstellen dat het je met al die rekenregels flink duizelt. Temeer omdat je in de emotionele tijd rond je scheiding wel andere dingen aan je hoofd hebt dan de Nederlandse wet- en regelgeving. Aarzel daarom niet langer en schakel mij in. Als geen ander kan ik je in de praktische zaken rond je scheiding ontzorgen.

Een vechtscheiding; probeer het te vermijden

~ oktober 2019

Niemand stuurt erop aan en toch kan het gebeuren; je scheiding dreigt te ontaarden in een vechtscheiding. Bij een vechtscheiding is sprake van allerlei conflicten rond de scheiding. Vooral kinderen zijn daar vaak de dupe van, bijvoorbeeld wanneer hun ouders de omgangsregeling niet nakomen of andere afspraken schenden die in het ouderschapsplan zijn vastgelegd. In zulke gevallen lukt het de partners niet om rationeel met elkaar te communiceren.

Ik sta voor je klaar
Omdat ik zelf ook kinderen heb en in 2008 ben gescheiden, kan ik me precies in jouw situatie verplaatsen. Het moet afschuwelijk zijn wanneer een vechtscheiding op je schouders drukt. In het belang van je kinderen sta ik klaar om in samenspraak je kwetsende vechtscheiding om te buigen in een verstandige echtscheiding. Of ik help je zo’n uitzichtloze situatie te vermijden.

3.500 Kinderen per jaar
In Nederland hebben jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen last van de vechtscheiding van hun ouders (De Kinderombudsman, 2014). In zulke gevallen worden zij ongewild bij de situatie van hun vader en moeder betrokken en komen zij klem te zitten in een loyaliteitsconflict. Beide ouders doen een beroep op hun kinderen, terwijl kinderen geen partij kunnen kiezen. Zij zouden dat sowieso niet moeten hoeven te doen.

Hoe ziet een vechtscheiding voor een kind eruit?

Vechtscheiding in de praktijk
In een opinieonderzoek geeft een derde van de ondervraagde kinderen aan dat hun scheidende ouders bij hen kwamen om uit te huilen. Eenzelfde hoeveelheid kinderen heeft het gevoel als doorgeefluik te worden gebruikt; de ene ouder verwacht dat het kind informatie doorgeeft aan de andere ouder. En nog eens tien procent van de kinderen ervaart fysiek geweld omdat de ouders elkaar slaan. Persoonlijk grijpen zulke gegevens mij enorm aan. Want bij een scheiding moet het belang van de kinderen bovenaan staan. Onder geen enkele voorwaarde mogen zij het slachtoffer worden van het uit elkaar gaan van hun ouders.

Mediation helpt
Wanneer een vechtscheiding op de loer ligt, kan ik veel voor je betekenen. Door middel van mediation weet ik jou en je partner vanuit een situatie waarin emoties de boventoon voeren, terug te brengen naar het denken in oplossingen. In plaats van dingen uit de hand te laten lopen, kunnen we samen een vervelende escalatie voorkomen.

Stappen van escalatie
Mijn aanpak is gebaseerd op de zogenoemde ‘escalatieladder van Glasl’ (zie onderstaande figuur), die vaak wordt gebruikt in mediation voor allerlei doeleinden, bijvoorbeeld ook op de werkvloer. De ladder heeft drie fases, met binnen elke fase een aantal treden die neerwaarts gaan. Vanuit een verharde discussie (links bovenaan) beland je samen uiteindelijk letterlijk in de afgrond.

Figuur rechts: escalatieladder van Glasl (2012) – dubbelklikken voor leesbare afbeelding

Rationele fase
In fase 1 – de rationele fase – denken beide partners goed na. Het is redelijk makkelijk om tot overeenstemming te komen. Werken vanuit deze fase levert wat mij betreft de enige juiste oplossingen. Ik help jullie bij het maken van een convenant en een ouderschapsplan waarover jullie het eens zijn. Een win-win situatie dus, voor het hele gezin.

Emotionele fase
Fase 2 is de emotionele fase. Hierin nemen allerlei emoties – verdriet, boosheid, angst – de overhand. Een voorbeeld: ‘Als jij zo nodig je nieuwe vriendin mee wilt nemen op vakantie, dan zorg ik ervoor dat de kinderen niet met je meegaan.’ Een zeer onwenselijke situatie, zeker voor de kinderen.

Terug naar het verstand
Mochten jij en je partner in de emotionele fase verkeren, dan is mijn rol het verstand weer naar boven te halen. Ik help jullie inzicht te geven hoe het kan dat jullie relatie op een hellend vlak terecht is gekomen. Hoe was jullie relatie in het begin, en waar is het misgegaan? Zijn jullie in staat om in te zien wat je eigen aandeel hierin is, zonder naar de ander te wijzen? Kunnen jullie elkaar loslaten en wellicht ook een beetje dankbaar zijn voor het goede dat er tussen jullie is geweest?

Niet in de afgrond terechtkomen
Bij een positieve interventie komen jullie vanuit fase 2 weer terug in fase 1. Er is gemakkelijker overleg mogelijk en ik help jullie houdbare afspraken met elkaar te maken. Natuurlijk zullen er nog steeds pijnlijke momenten zijn. Maar vrijwel zeker lukt het om vanuit hier niet verder de afgrond in te glijden. Want niemand wil daar terechtkomen.

Vechtfase
De afgrond waarover ik spreek, is fase 3 in de figuur. De vechtfase; niet voor niets rood gemaakt. De inzet van de ene partner is dat de ander, koste wat het kost, alles zal verliezen. Maar wie de grootste verliezers zijn? De kinderen, want die hebben meestal geen keuze.

Aandacht voor het kind
Ruim tien procent van alle kinderen in Nederland wiens ouders gaan scheiden, krijgt met een vechtscheiding te maken. Het is mijn persoonlijke missie om dit aantal omlaag te brengen. Hoe? Door samen met de ouders die ik in hun scheiding bijsta, vooral aandacht te geven aan het kind. Want ieder kind dat niet in een vechtscheiding belandt, betekent winst.

Wil jij jezelf bevrijden uit je vechtscheiding, of zo’n situatie vermijden? Neem vrijblijvend contact met me op, en ontdek wat ik voor je kan doen.

Scheiden van tafel en bed; wat is dat eigenlijk?

~ september 2019

Soms kloppen mensen bij mij aan die niet een ‘gewone’ scheiding overwegen, maar een scheiding ‘van tafel en bed’. In zo’n geval blijft de huwelijksband intact, terwijl ieder zijns weegs gaat. Totdat een van de partners sterft, zoals in de trouwgelofte aan elkaar is beloofd: ‘tot de dood ons scheidt’. Er zit iets van romantiek in deze vorm van scheiden, die mij persoonlijk wel aanspreekt. Maar er kleven ook bezwaren aan, waarover ik je graag iets meer vertel.
Scheiden van tafel en bed

Twee belangrijke redenen
Een belangrijk reden voor mensen om te scheiden van tafel en bed is het geloof. Men wil de huwelijksband niet breken, maar besluit los van elkaar verder door het leven te gaan. Een andere reden kan zijn dat de partners toch nog hopen op verzoening. Mochten zij na een tijdje weer bij elkaar komen, dan is het veel minder omslachtig om een scheiding van tafel en bed terug te draaien, dan wanneer sprake is van een gewone scheiding.

Dezelfde procedure
Bij een scheiding van tafel en bed doorloop je nagenoeg dezelfde procedure als bij een gewone scheiding. Er is een convenant nodig en als er minderjarige kinderen zijn, moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In beide gevallen kan ik je daar natuurlijk bij helpen. Dan is alles goed geregeld.

Je blijft officieel getrouwd
In tegenstelling tot een gewone scheiding wordt een scheiding van tafel en bed niet ingeschreven bij de gemeente. Zo blijf je officieel getrouwd. Wel wordt de scheiding ingeschreven in het huwelijks goederenregister. Op die manier kunnen eventuele schuldeisers zien dat je niet meer met elkaar bent verbonden. Een prettige bijkomstigheid die ervoor zorgt dat de ene partner zonder schulden niet wordt betrokken in de eventuele schulden van de ander.

Om rekening mee te houden
Waar ik mensen altijd voor waarschuw wanneer zij een scheiding van tafel en bed overwegen, is het volgende. Omdat je bij een scheiding van tafel en bed nog steeds formeel met de ander bent gehuwd, kan je niet met een nieuwe partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. En er is nog iets om goed rekening mee te houden. Wil je na een scheiding van tafel en bed alsnog een volledige scheiding, en je partner wil dit niet, dan moet je maar liefst drie jaar wachten voordat de huwelijksband formeel kan worden doorbroken. Komt de wens om een volledige scheiding van beide kanten, dan is zoiets wél onmiddellijk uitvoerbaar.

Je ziet, er komt heel wat bij kijken om goed geïnformeerd te zijn over verschillende vormen van scheiden. En ik kan je daarover alles vertellen, zodat je weet wat het beste bij jou past.

Wanneer schakel je een scheidingsadviseur in?

Gregoire Mediation

~ augustus 2019

Je mag best even diep zuchten, want de beslissing om te gaan scheiden heeft veel moed gevraagd. Niemand gooit zomaar de handdoek in de ring. Je bent bijvoorbeeld samen met je partner naar een relatietherapeut geweest. Geen gemakkelijke weg, zo merk ik bij mijn cliënten. Of – misschien wel even pijnlijk – jij en je partner hebben jaren langs elkaar heen geleefd. De intimiteit en verbinding zijn verdwenen. Waarom zou je nog langer samen verder gaan? Nu het moment daar is, heb je al heel wat achter de rug. En er liggen nog veel onzekerheden voor je. Laat mij je helpen die ballast van de schouders te nemen. Als scheidingsadviseur neem ik in praktisch opzicht graag het stokje van je over.

Jij hebt de stap gezet om te gaan scheiden, ik help je erdoorheen.

Wat moet je doen?

Het besluit is gevallen, je gaat scheiden. Emoties schieten van links naar rechts. En vooral: wat moet je doen? Mensen die naar mij toekomen spreken vooral de behoefte uit om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in hoe hun leven er na de scheiding uitziet. Maar hoe ze die duidelijkheid moeten krijgen, weten ze niet. Dan ben ik er voor ze. Ik werp licht op hun financiële situatie. Laat zien welke regelingen mogelijk zijn voor de kinderen. Of ze recht hebben op een kindgebonden budget. Of op een inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hoe de pensioenverevening in elkaar steekt. En hoe hoog de kinderalimentatie is. Allemaal termen waarvan je misschien niet eerder hebt gehoord. Logisch, want scheiden doe je niet dagelijks. Ik wel, althans in het helpen daarbij. Daarom ben ik voor deze roerige periode in je leven de juiste partner.

Ook ruimte voor gevoel

Toch zijn de regels waarop ik je zal wijzen ook een valkuil. Staar je niet blind op wat er allemaal moet gebeuren, maar geef ook ruimte aan de gevoelens van jou en je partner. Als je dat doet, kom je er samen sterker uit. Misschien ben je bang om de confrontatie aan te gaan in het aangeven wat voor jou belangrijk is. Maar als ik bij die gesprekken aanwezig ben, is dat niet nodig. Onlangs zat ik een uur lang met twee cliënten aan tafel, terwijl ze zonder mij de dag ervoor al na tien minuten vastliepen. Ik kon ervoor zorgen dat er genoeg ruimte was voor allebei, zonder boosheid of ruzie. Zulke gesprekken kunnen helend werken, en zijn goed voor de lange termijn.

Duurzame afspraken maken

Weet je waar ik door mijn werk achter ben gekomen? Dat een huwelijk op papier veel ingewikkelder is dan veel mensen denken. Daar loop je bij je scheiding tegenaan. Zolang je bij elkaar bent, evolueert op een organische manier jullie samenzijn. Jullie kopen een huis, krijgen kinderen, sluiten leningen en verzekeringen af, jullie betalen belasting en hebben een gezamenlijke spaarrekening. Allemaal netjes vastgelegd, geen vuiltje aan de lucht. Totdat jullie gaan scheiden. Wie zegt dan wat voor jullie beide afzonderlijk het beste is? Hoe je de opeengestapelde regelingen en afspraken kunt afbreken tot hapklare brokken, verteerbaar voor jullie allebei? In de praktijk blijkt het helemaal niet eenvoudig om vergroeide levens van elkaar los te weken. Daarom help ik om duurzame afspraken te maken waar je ook lang na jullie scheiding nog achter kunt staan.

Hoe lang duurt het?

Meestal duurt het zo’n drie maanden voordat ik samen met cliënten een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan heb opgesteld. Daarin staan de gemaakte afspraken waar beide partners het mee eens zijn. We nemen dus alle tijd om zorgvuldig alles langs te lopen, zoals overeenkomsten over de alimentatie, de inboedel, het huis en het pensioen. Vervolgens neemt mijn advocaat het over. Hij zorgt ervoor dat het verzoekschrift tot scheiding wordt ingediend bij de rechtbank en er een beschikking komt. Vervolgens schrijft hij de beschikking in bij de gemeente waar jullie zijn getrouwd; een laatste stap die ongeveer nog een week in beslag neemt.

Als scheidingsadviseur neem ik veel werk uit handen en weet je zeker dat het convenant aan de juridische randvoorwaarden voldoet. Het lijkt misschien een flinke stap om iemand als mij in de arm te nemen, maar in de praktijk levert het je veel op. Wil je weten hoe ik je door je scheiding heen kan loodsen? Neem dan vrijblijvend contact met me op.

Mijn eerste blog, waarin ik mezelf graag aan je voorstel

Richard_strand~ juli 2019

Zelf ben ik graag in beweging. Hardlopen door de duinen, met afsluitend een frisse duik in zee. De tinteling die dan door je heengaat. Voelen dat je leeft, daar houd ik van. Misschien juist daarom was het in de periode van mijn scheiding alsof mijn leven stilstond. Ik was boos en verdrietig, wist niet hoe het verder moest. Wie kon mij helpen de draad weer op te pakken? Intussen heb ik gemerkt dat mensen die gaan scheiden er vaak net zo in staan als ik. Je wilt doorgaan met ademhalen, niet stikken.

Ik zorg dat je leven in beweging blijft, ondanks een moeilijke tijd.

Niet dezelfde fouten maken
In mijn geval schakelden we een advocaat in. Op zich prima natuurlijk, maar ik miste bijvoorbeeld de hulp die me liet inzien wat het betekent als je gescheiden bent en je je kinderen niet meer dagelijks ziet. Ik maakte de vergissing om te ver bij mijn ex-vrouw vandaan te gaan wonen. Toen de kinderen nog jong waren hadden we een omgangsregeling, dat ging eigenlijk wel goed. Maar nu ze ouder zijn hebben de kinderen in de woonplaats van hun moeder een eigen leven opgebouwd. Die zelfstandigheid is natuurlijk heel logisch, maar voor mij is het moeilijk. Eigenlijk had ik dichterbij willen wonen zodat ze makkelijk even kunnen binnenwaaien. Om samen van die geluksmomentjes te creëren die je als vader graag koestert. Hadden we een mediator gehad, dan had ik misschien zo’n fout niet gemaakt. Andere mensen zou ik er graag voor willen behoeden. Een reden waarom ik nu doe wat ik doe.

Wel wat anders aan je hoofd
Tot zover mijn eigen ervaring. Want het gaat hier om jou. Naast het emotionele stuk van je scheiding wil je iemand aan je zijde die weet welke praktische zaken moeten worden gedaan. Hoe regel je alle financiële zaken? Hoe zit een scheiding juridisch gezien in elkaar? En belastingtechnisch vallen er ook hobbels te nemen. Je wereld staat al genoeg op zijn kop om dat allemaal zelf te moeten uitzoeken. Hoeft ook niet, dat doe ik voor jou.

Bewegen moet
Komend uit de huizenmarkt, weet ik bijvoorbeeld precies hoe jouw hypotheek in elkaar zit en wat er moet gebeuren nu je gaat scheiden. En als financieel echtscheidingsadviseur bereken ik hoe jouw kostenplaatje eruitziet zodat je zicht krijgt op de situatie. Samen stellen we een convenant op waar jullie achter staan. Wel zo fijn als je stappen wilt maken richting de rechtbank. Als je verder wilt, ben je bij mij aan het juiste adres. Bij mij is ruimte voor mens én plan. Want bewegen moet, al is het maar om door te gaan met je leven.

Voor allebei
Waar een scheiding is, zijn twee mensen. Dus ben ik er voor jullie allebei. Belangrijk is er samen uit te komen hoe nu verder. Ik trek geen partij. Luister naar jullie wederzijdse wensen, houd het gesprek op gang en laat oplossingen zien waaruit jullie zelf kiezen. Met ruim 25 jaar ervaring kan je gerust op mij leunen.

Ontrafelen en loslaten
Mijn missie is in een zo kort mogelijke periode jou op de rails te krijgen zodat je weer in de toekomst kunt kijken. Ik weet wat het is, dat gevoel van ontheemd zijn. Je huis te moeten leeghalen, alsof iemand was overleden. Best pittig, kan ik je wel vertellen. Twee levens die met elkaar vervlochten zijn, te ontrafelen. Het verleden loslaten. Daarom is scheiden niet het afvinken van een to do-lijstje. Er moet ruimte zijn voor menselijkheid en flexibiliteit. Dat kan ik je geven.  Spreekt mijn aanpak van professionaliteit én menselijke betrokkenheid je aan? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Ik ga graag met je in gesprek om je leven weer helpen vlot te trekken.